Nire zergen ibilbidea

1. Tokiko diru-bilketa

Zuzeneko zergen bidez egiten da; adibidez, ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ) eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa (TMIZ).

2. Bestelako diru-sarreren iturriak

Hiriak bildutako diruaz gain, Foru Aldundiaren transferentziak jasotzen dira, hura arduratzen baita beste diru-sarrera batzuk biltzeaz, hala nola BEZa eta PFEZa.

3. Zertan erabiltzen da?

Udalak zerbitzu publikoak bermatzeko eta hiriko azpiegiturak mantentzeko erabiltzen du bildutako dirua, zorra eta beste finantzaketa-iturri batzuekin batera.

Gasteizko Udalaren diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak

Gauzatutako diru-sarrerak

Aurrekontuko diru-sarrerak

Gastuak

Gauzatutako gastuak

Aurrekontuko gastuak

Urtea

ko aurrekontuen datuak

 • Gauzatutakoa guztira
  • Diru-sarrerak

  • Gastuak

 • Aurrekontuan jasotakoa guztira
  • Diru-sarrerak

  • Gastuak

Aurrekontu-emaitza
 • Glosario - Ohiko ekitaldiaren emaitza Ohiko ekitaldiaren emaitza
  29.451.920 € 2.281.404 € 2.246.070 € 6.338.428 € 5.114.370 € 17.133.416 € 28.139.687 € 7.723.501 € -1.824.268 € 20.473.774 € 31.931.215 €
 • Glosario - Aurrekontu-emaitza doitua Aurrekontu-emaitza doitua
  430.737 € 10.622.699 € 4.918.081 € 4.158.507 € -3.689.472 € 7.082.386 € 13.787.673 € 8.268.844 € 10.929.125 € 11.478.372 € 17.552.383 €
 • Glosario - Diruzaintzako geldikin likidoa Diruzaintzako geldikin likidoa
  0 € 4.068.710 € 990.353 € 0 € 0 € 969.773 € 1.307.624 € 809.835 € 825.245 € 2.051.077 € 2.128.147 €

Aurrekontu-adierazleak
 • Glosario - Finantzatzeko ahalmena edo beharra Finantzatzeko ahalmena edo beharra
  3.639.131 € 4.907.972 € 5.279.351 € 23.668.984 € 10.453.398 € 5.628.896 € 44.402.592 € 9,88%
 • Glosario - Aurrezpen gordina Aurrezpen gordina
  48.927.290 € 29.047.407 € 15.880.891 € 36.039.446 € 35.263.163 € 35.731.349 € 36.077.450 € 28.272.413 € 18.989.577 € 35.247.154 € 36.478.152 €
 • Glosario - Ohiko aurrezpena (garbia) Ohiko aurrezpena (garbia)
  36.708.080 € 15.425.825 € 7.618.453 € 21.134.573 € 15.883.926 € 14.986.203 € 15.823.202 € 12.737.621 € 6.191.811 € 19.629.493 € 20.231.179 €
 • Glosario - Ohiko aurrezpena / Ohiko diru-sarrerak Ohiko aurrezpena / Ohiko diru-sarrerak
  11,39% 4,86% 2,46% 6,21% 4,74% 4,42% 4,56% 3,56% 1,85% 5,38% 4,90%
 • Glosario - Sarrera fiskalak biztanleko Sarrera fiskalak biztanleko
  599 € 591 € 611 € 643 € 620 € 584 € 630 € 620 € 593 € 612 € 630 €
 • Glosario - Gastuak biztanleko Gastuak biztanleko
  1.287 € 1.386 € 1.425 € 1.457 € 1.408 € 1.385 € 1.391 € 1.468 € 1.433 € 1.546 € 1.702 €
 • 127.707.355 € 113.363.243 € 104.019.131 € 100.675.019 € 98.317.916 € 93.189.189 € 86.400.845 € 78.918.801 € 106.221.917 € 108.020.893 € 103.927.119 €
 • Glosario - Zor bizia / Ohiko diru-sarrerak Zor bizia / Ohiko diru-sarrerak
  39,62% 35,72% 33,57% 29,60% 29,33% 27,48% 24,88% 22,06% 31,80% 29,60% 25,15%

El cálculo de los indicadores utiliza las cifras de ejecución para los años cuya liquidación está cerrada, o el presupuesto aprobado en caso contrario.

Datuen iturriak

Oharra

 • Erakutsitako diru-sarrerak eta gastuak Gasteizko Udalari bakarrik dagozkio.
 • Inflazioaren araberako doikuntza 2023(e)ko urtarrilaren 1ean egin da. Urteko inflazio-tasa urteko hamabi hilabeteen urte arteko inflazio-tasaren batezbestekoa da.