Nire zergen ibilbidea

1. Tokiko diru-bilketa

Zuzeneko zergen bidez egiten da; adibidez, ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ) eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa (TMIZ).

2. Bestelako diru-sarreren iturriak

Hiriak bildutako diruaz gain, Foru Aldundiaren transferentziak jasotzen dira, hura arduratzen baita beste diru-sarrera batzuk biltzeaz, hala nola BEZa eta PFEZa.

3. Zertan erabiltzen da?

Udalak zerbitzu publikoak bermatzeko eta hiriko azpiegiturak mantentzeko erabiltzen du bildutako dirua, zorra eta beste finantzaketa-iturri batzuekin batera.

Gasteizko Udalaren diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak

Gauzatutako diru-sarrerak

Aurrekontuko diru-sarrerak

Gastuak

Gauzatutako gastuak

Aurrekontuko gastuak

Urtea

ko aurrekontuen datuak

 • Gauzatutakoa guztira
  • Diru-sarrerak

  • Gastuak

 • Aurrekontuan jasotakoa guztira
  • Diru-sarrerak

  • Gastuak

Aurrekontu-emaitza

Aurrekontu-adierazleak

El cálculo de los indicadores utiliza las cifras de ejecución para los años cuya liquidación está cerrada, o el presupuesto aprobado en caso contrario.

Datuen iturriak

Oharra

 • Erakutsitako diru-sarrerak eta gastuak Gasteizko Udalari bakarrik dagozkio.
 • Inflazioaren araberako doikuntza 2021(e)ko urtarrilaren 1ean egin da. Urteko inflazio-tasa urteko hamabi hilabeteen urte arteko inflazio-tasaren batezbestekoa da.