Zure ekarpena

Zure zergekin ematen duzun dirua gutxi gorabehera nola banatzen den erakutsiko dizugu.

Hautatu zure errealitatea ondoen islatzen duten aukerak. Elementu bakoitza banaka alda dezakezu.

Zure datuak

Euroak
OHZ:
Ibilgailu motordunen zerga:
Zaborra biltzeagatiko tasa:

Guztira, ko ekarpena egiten duzu Gasteizko Udaleko aurrekontuetan, gutxi gorabehera.

2024(e)ko zure ekarpenaren xehetasuna

Datuen iturriak

Oharra

  • Erakutsitako diru-sarrerak eta gastuak Gasteizko Udalari bakarrik dagozkio.
  • Inflazioaren araberako doikuntza 2024(e)ko urtarrilaren 1ean egin da. Urteko inflazio-tasa urteko hamabi hilabeteen urte arteko inflazio-tasaren batezbestekoa da.