Zer esan nahi du...?

1 emaitza aurkitu ditugu Zor bizia / Ohiko diru-sarrerak(r)ekin erlazionatuak.

  • Zor bizia / Ohiko diru-sarrerak

    Zor biziaren —Udalak ordaintzeke duen zorraren— eta ohiko diru-sarreren —kapitaletik ez datozen eta izaera finantzarioa ez dutenen— arte-ko portzentaje-erlazioa da. Zor biziak ohiko diru-sarrera guztien gainean zer portzentaje egiten duen adierazten du.