Zer esan nahi du...?

2 emaitza aurkitu ditugu Zor bizia(r)ekin erlazionatuak.

  • Zor bizia

    Udalak —finantza-erakundeekin epe luzera dituen maileguen eta abalen ondorioz— ordaintzeke duen zor guztia da zor bizia.
  • Zor bizia / Ohiko diru-sarrerak

    Zor biziaren —Udalak ordaintzeke duen zorraren— eta ohiko diru-sarreren —kapitaletik ez datozen eta izaera finantzarioa ez dutenen— arte-ko portzentaje-erlazioa da. Zor biziak ohiko diru-sarrera guztien gainean zer portzentaje egiten duen adierazten du.