Zer esan nahi du...?

1 emaitza aurkitu ditugu Finantzatzeko ahalmena edo beharra(r)ekin erlazionatuak.

  • Finantzatzeko ahalmena

    Diru-sarrera ez-finantzarioen eta gastu ez-finantzarioen arteko aldeak erakus-ten du udal batek duen finantzatzeko ahalmena edo beharra. Emaitza posi-tiboa delarik, esan nahi du erakun-deak finantzatzeko ahalmena duela —aurrekontu-superabit ez finantza-rioa—. Aldiz, emaitza negatiboa bada, esan nahi du erakundeak finantzake-taren premia duela, hots, zorpetu beharra daukala.