Zer esan nahi du...?

1 emaitza aurkitu ditugu Diruzaintzako geldikin likidoa(r)ekin erlazionatuak.

  • Diruzaintzako geldikin likidoa

    Antolakundeak hainbat ekitalditan pilatutako superabita edo defizita une jakin batean —urte bakoitzeko aben-duaren 31n— erakusten duen alda-gaia da diruzaintzako geldikina. Liki-deziaren adierazlea da, bada. Hiru blokek osatzen dute geldikina: ekital-dia ixten den egunean kobratu gabe dauden eskubideak, ordaintzeke dauden betebeharrak eta dauden funts likidoak.